Leveransvillkor:

Oljepriset fastställs enligt beställningsdagen.

Minsta mängd som levereras utan tilläggskostnader är 1000 liter. Om den beställda mängden underskrider 1000 liter, eller leveransen av andra, av säljaren oberoende skäl, blir mindre, uppbärs en leveransavgift för liten volym, som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

Oljan levereras till kundens tank med tankbil och den levererade mängden mäts med en officiellt godkänd vätskemängdsmätare.

Om oljeleveransen blir märkbart knapp från den beställda mängden t.ex. att oljan tar slut från bilen, levereras den mängd som fattas i efterskott till samma literpris. I huvudsak faktureras både den ursprungliga och efterleveransen som en leverans.

Betalningstiden är ca 14 dygn från leveransen. Då fakturan betalas i rater, tillkommer en fem euros faktureringsavgift till varje rat.

Vid behov kontrolleras kundens kredituppgifter från Bisnode Finland Oy:s register.

Eventuella anmärkningar skall göras åt försäljaren inom åtta dagar från leveransen.